letronikVisitors Instalacja Na Windows

Opis był testowany na surowej instalacji Windows 10 64 bity dnia 20190520        2

Baza danych mySQL.        2

Przygotowanie środowiska - instalacja pythona2.7 na Windows 10 (7,8)        2

Upewnij się, że python nie jest zainstalowany.        2

Instalacja pythona 64bity        4

Sprawdzenie.        7

Pobieranie archiwum instalacyjnego letronikVISITORS.        8

Instalacja lV        9

Uruchamianie serwera WWW        11

Konfiguracja serwisu letronikVisitors        11

Konfiguracja danych dostępowych do bazy danych i tytułów.        12

Konfiguracja sieci sklepów.        15

Konfiguracja użytkowników.        22

Uruchomienie generatora raportów letronikVISITORS        25

Ułatwienie uruchomienia aplikacji - plik lv.bat        28

Dostęp zdalny.        28

Automatyczne uruchamianie server.py        28

Ręczna instalacja modułów.        32

PIP        32

MySQL-python        33

W wierszu poleceń:
pip install openpyxl
        33

Instalacja unicode        33

Opis był testowany na surowej instalacji Windows 10 64 bity dnia 20190520

Baza danych mySQL.

System wymaga serwera bazy danych mySQL. Baza danych może być zainstalowana na tym samym komputerze co system letronkVISITORS, lub na innym, dostępnym przez sieć lub internet.

Instalacje mogą być lokalne, baza i system  letronkVISITORS są zainstalowane na komputerze w sklepie, w tej samej sieci lokalnej co licznik, albo  baza i system  letronkVISITORS mogą być zainstalowane na jednym komputerze o adresie publicznym dla całej sieci sklepów, i statystyki są dostępne przez internet. Najprostszym rozwiązaniem jest wykupić u nas usługę bazy danych i serwera raportów. Szczegóły:

https://letronik.net.pl/doc/lVceny.html

Optymalny rozwiązaniem dla sieci sklepów jest instalacja bazy danych na komputerze Linux/Windows dostępnym w internecie, lub na hostingu i instalacja systemów letronikVISITORS na komputerach osób, które mają mieć dostęp do raportów.

Opis instalacji bazy danych dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

https://letronik.pl/lOVC.html

Przygotowanie środowiska - instalacja pythona2.7 na Windows 10 (7,8)

Upewnij się, że python nie jest zainstalowany.

Otwórz wiersz polecenia:

i wpisz

python -V ↵

↵ oznacza wciśnięcie klawisza enter.

Jeżeli wyświetli się informacja:

'python' is not recognized as an internal or external command,

operable program or batch file.

To oznacza, że python nie jest zainstalowany i musisz instalować.

Jeśli system odpowie

Python 2.7.14

ewentualnie z innym numerem wersji to instalacje pythona należy pominąć.

Instalacja pythona 64bity

Aktualne instalki są pod adresem:

https://www.python.org/downloads/

Wybierz najnowszą instalkę z serii 2.7

Pobierz instalkę i zapisz w znanym miejscu na dysku (lub na pulpicie):

Aktualnie najnowsza:

https://www.python.org/ftp/python/2.7.16/python-2.7.16.amd64.msi

Następnie kliknij ten plik prawym klawiszem myszy i kliknij lewym Zainstaluj

Lub w katalogu np: pobrane.

Zainstaluj dla wszystkich użytkowników

Kliknij Next

Katalog instalacyjny pozostaw bez zmiany

Kliknij Next

Teraz każ instalatorowi ustawić ścieżkę do pythona, postępując jak niżej:

Kliknij Add python.exe to Path

Kliknij Will be installed on local hard drive

Kliknij Next

System Windows poprosi o potwierdzenie i zezwól na instalację.

Rozpocznie się instalacja.

Po pewnym czasie instalacja się zakończy.

Kliknij Finish

Powyższe okno dla python2.7.16 się nie pojawia.

Sprawdzenie.

Ponownie otwórz wiersz polecenia i wpisz

python -V

 (nie korzystaj ze starego okna, ono nie zobaczy nowo zainstalowanego programu)

Jeśli system odpowie

Python 2.7.15 lub 2.7.xx

To instalacja pythona zakończyła się powodzeniem.

Pobieranie archiwum instalacyjnego letronikVISITORS.

Instalka znajduje się na stronie:

letronik.pl/soft/zelVC/lV.html

Wersja rozwojowa

http://letronik.pl/soft/zelVC/lValfa.html

Instalki zawierają katalog ze wszystkimi wymaganymi modułami pythona i nie trzeba ich doinstalowywać. Gdyby okazały się nieaktualne, opis ręcznej instalacji znajduje się tutaj.

   

Odnośnik otworzy stronę, z której można pobrać instalkę:

Pobierz plik instalki i zapisz w znanym miejscu, np: pobrane

Instalacja lV

Przejdź do katalogu, gdzie pobrałeś instalkę (np: pobrane) i wyodrębnij pliki:

lV może być zainstalowany w dowolnym katalogu. Można go zainstalować w katalogu domowym - “tylko dla mnie” lub w katalogu systemowym “dla wszystkich”

Poniżej instalacja w katalogu \Python27

Wejdź do rozpakowanego katalogu przenieś  katalog lV do wybranego katalogu, np: C:\Python27

Przejdź do katalogu C:\Python27\lV\server\     (np: C:\Python27\lV\server\):

Znajduje się w nim katalog startowego serwisu main. System może obsługiwać wiele serwisów dla wielu klientów. Jeżeli chcemy stworzyć nowy serwis, lub tylko zmienić jego nazwę, to kopiujemy cały katalog z nową nazwą. Nazwa nie powinna zawierać polskich znaków i znaków specjalnych, w tym przerw (spacji). Nazwa katalogu jest nazwą nowego serwisu i służy do logowania. Dobrze jest pozostawić niezmieniony katalog main, skopiować go i konfigurować nowy serwis. Tu skopiowano main na zoltyKot

Poniżej widok katalogu ….../lV/server/

Uruchamianie serwera WWW

 Kliknij dwukrotnie plik server.py

Może pojawić się komunikat z Zapory Windows. Wtedy wciśnij pole do zaakceptowania.

Pojawi się czarne okno serwera - nie zamykaj go, póki konfigurujesz albo sprawdzasz raporty.. Możesz je zeskładkować.

Konfiguracja serwisu letronikVisitors

Następnie otwórz przeglądarkę internetową i otwórz adres

http://localhost:8844/lvSu.py

Pojawi się strona logowania do konfiguratora systemu lV

Początkowe dane:

Serwis (nazwa katalogu): zoltyKot

Login: su

Hasło: sususu

Pojawi się okno konfiguratora systemu lV.

Konfiguracja danych dostępowych do bazy danych i tytułów.

Klikamy:

Konfiguracja parametrów dostępowych bazy danych

firmName - skrót nazwy sieci sklepów, standardowo network, można zmienić

opentime - od której godziny wyświetlać raporty, można od północy albo od otwarcia sklepu

cloesetime - do której godziny wyświetlać raporty,można do północy albo od zamknięcia sklepu

direction - ustawienie rozwojowe, ustawiać in

loggLevel - ustawienie systemowe, ustawiać 0 (zero)

Dane do połączenia z bazą mySQL

hostDB - nazwa (lub adres IP) serwera bazy danych. Jeżeli serwer jest na tym samym komputerze co program, może być localhost

userDB - nazwa użytkownika bazy danych

dbDB - nazwa bazy danych

pwdDB - hasło do bazy danych

portDB - numer portu bazy danych

siteTitle -  nazwa strony wyświetlająca się w przeglądarce

headerName - nagłówek strony

sesTime - czas trwania sesji sekund  

Zmieniamy odpowiednio do naszych potrzeb ustawienia.

I klikamy zatwierdź.

Klikamy [powrót].

  1. Konfiguracja sieci sklepów.

Wybierz Mapa sieci handlowej.

Konfiguracja mapy jest całkowicie wirtualna i nie wpływa na dane w bazie danych. Usuwanie liczników z mapy wpływa tylko na mapę. Dlatego można testować bezpiecznie różne ustawienia.

W górnej części strony wyświetlana jest mapa sieci. Zielone przyciski zaznacza się, jeżeli do grupy przy której znajduje się ten zielony przycisk chcemy dodać obiekty wskazane  wykazie obiektów dodania. Czerwony przycisk służy do usunięcia grupy lub obiektu.

Podstawowe działanie to zaznaczenie kontrolki przy grupie głównej , w tym przypadku network.

Następnie możemy zaznaczyć wybranie liczniki, zaznaczając przy nich pole [p], lub stworzyć podgrupę, wpisując jej nazwę i [zatwierdź]. Wybrane liczniki lub grupa z wprowadzoną nazwą dodadzą się do grupy zaznaczonej na mapie sieci w górnej części strony. Jeżeli stworzyliśmy grupę, możemy dodać do niej liczniki jak opisano powyżej.

Dodajemy grupę GaleriaŁódź (tylko cyfry i litery bez przerw)

I [Zatwierdź]

W mapie sieci pojawia się podgrupa GaleriaŁódź. Można tworzyć grupy dalej, zarówno w grupie głównej, jak w podgrupach - mapa wielopoziomowa.

 W przykładzie dodamy następną grupę GaleriaGdańk

[Zatwierdź]

Dodamy teraz do GaleriaŁódź dwa pierwsze liczniki. Zaznaczamy zielony przycisk przy GaleriaŁódź i boksy przy licznikach:

Klikamy [Zatwierdź]

Do grupy dodały się liczniki, jednocześnie znikły boxy przy licznikach w wykazie - nie można go dodać do innej grupy. Dodamy teraz do GaleriaGdaśk pozostałe dwa liczniki. Zaznaczamy zielony przycisk przy GaleriaGdańsk i boksy przy licznikach:

[Zatwierdź]

Wszystkie liczniki dodane. Klikamy [Powrót]

 

Klikamy powrót i wracamy do strony głównej konfiguratora.

Konfiguracja użytkowników.

Następny etap to konfiguracja użytkowników. Klikamy odpowiedni odnośnik:

Otworzy się strona:

Możemy dodawać, usuwać użytkowników i zmieniać hasła. Jeżeli chcemy zmienić grupę użytkownika, trzeba go usunąć i utworzyć na nowo. Po zatwierdzeniu zmian znika pole Zatwierdź, aby wprowadzać dalsze zmiany należy kliknąć Odśwież. Niestety przeglądarka  wypełnia sobie pola. Te niepotrzebne wpisy (np: kropki haseł) trzeba usuwać. Zmienimy grupę admina na ŻółtyKot. Zaznaczamy pole Usuń:

I dodajemy ponownie użytkownika admin

[Powrót]

Uruchomienie generatora raportów letronikVISITORS

Następnie możemy ponownie zalogować się do przeglądarki.

localhost:8844/lv.py

Początkowe dane do logowania

Serwis: zoltyKot

Login: admin

Hasło ustawione powyżej, np: letronik

Po zalogowaniu otworzy się przeglądarka raportów.

Możemy rozwinąć sieć sklepów po obiektach:

Filmik demonstrujący obsługę generatora raportów: https://letronik.net.pl/doc/lV.mp4


Ułatwienie uruchomienia aplikacji - plik lv.bat

Pozamykaj wiersze poleceń, przeglądarkę.

Otwórz notatnik i wklej:

C:

cd  C:\Python27\lV\server\        

start server.py

start http://localhost:8844/lv.py?userD=admin^&panelD=zoltyKot

W razie potrzeby zmień użytkownika (userD) i nazwę serwisu (panelD).

Zapisz na pulpicie jako lv.bat

Powstanie na pulpicie ikona lv. Kliknięcie w nią i zaakceptowanie uprawnień uruchomi system letronikVISITORS.

Najpierw pojawi  się czarne okno konsoli, a potem otworzy się przeglądarka z raportami.

Czarne okno można zeskładkować, ale nie zamykać póki korzystamy z przeglądarki raportów.

Automatyczne uruchamianie server.py

Jest taka możliwość, ale ikona jest lv.bat jest chyba wygodniejszy.

Otwórz uruchom:

Wpisz

shell:startup

W katalogu autostart utwórz skrót do C:\Python27\lV\server\server.py

Następnie zmień właściwości

Ustaw okno zminimalizowane

I Zastosuj.

Po ponownym uruchomieni komputera na dolnym pasku pojawi się ikona wiersza poleceń:

Nie należy jej zamykać dopóki chcemy korzystać z przeglądarki raportów.

Dostępna jest ona w każdej przeglądarce internetowej pod adresem:

localhost:8844/lv.py

Serwer www działa po uruchomieniu komputera, nawet jeżeli nikt się nie zaloguje.

Generator raportów jest wtedy z innych komputerów w tej samej sieci.

Dostęp zdalny.

Póki uruchomiony jest skrypt server.py, raporty można sprawdzać z innego komputera, pod adresem

http://IP:8844/lv.py

Gdzie IP to adres komputera z uruchomionym server.py.

Ręczna instalacja modułów.

Jeżeli moduły dostarczone z archiwum instalacyjnym nie będą aktualne, można zainstalować je ręcznie.

PIP

You are using pip version 9.0.1, however version 18.0 is available.

You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

W wierszu poleceń:

python -m pip install --upgrade pip

MySQL-python

http://www.codegood.com/download/11/

import MySQLdb

ok

W wierszu poleceń:
pip install openpyxl

W pythonie

import openpyxl

Instalacja unicode

W pythonie

import unidecode

www.letronik.pl                                str                                           20190520