Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Strona pobierania programu letronikVISITORS do liczników osób letronikOVC.
na Windows 10 64 bity / Ubuntu20.04

Zapoznaj się z licencją:
Licencja ISC (ISCL)

Prawo autorskie (c) 2010-2021. Leszek Loboda - Zakład Elektroniczny Letronik.

Uprawnienie do używania, kopiowania, modyfikowania i / lub rozpowszechniania tego programu w dowolnym celu, z lub bez opłat zostaje przyznany, pod warunkiem, że powyższe informacje o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie pojawią się na wszystkich kopiach. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I AUTOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM DOMYŚLNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY TO W RAMACH UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH , WYNIKAJĄCE Z / LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM /LUB DZIAŁANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA.

ISC License (ISCL)

Copyright (c) 2010-2021. Leszek Loboda - Zakład Elektroniczny Letronik.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Pobierz instalkę.
http://www.letronik.pl/soft/lV/lV.zip


Instrukcje:.
Instrukcja instalacji aplikacji www letronikVISITORS.html
Instrukcja instalacji aplikacji www letronikVISITORS.pdf

Instrukcja instalacji bazy mariadb do aplikacji letronikVISITORS.html
Instrukcja instalacji bazy mariadb do aplikacji letronikVISITORS.pdf

Powrót do poprzedniej strony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 20210715